Live Sport

A Live Sport professzionális sportmarketing-kommunikációs ügynökség, amely üzleti alapon a sport és a marketingkommunikáció világa közötti közvetítő szerepét látja el. Versenyrendezőkkel, egyesületekkel, sportági szakszövetségekkel és sportolókkal működünk együtt annak érdekében, hogy egy sportesemény, egy sportág, egy csapat  vagy versenyző elnyerje a média figyelmét, a közérdeklődés központjába kerüljön. Vállalati ügyfeleink számára pedig kidolgozzuk a marketingstratégiájukhoz és termékeikhez legjobban illeszkedő sportmarketing-terveket és -eszközöket.

Alapelvek

A Live Sport támogatni kívánja a magyar sport felzárkózását a világ élvonalához a sportszponzoráció és a sportmarketing eszközeinek kihasználása területén. A Live Sport az eredménycentrikus magyar sportéletben könnyebbé teszi a sportolók és sportági szakszövetségek;életét.

A Live Sport a szakmai elvárásokat helyezi előtérbe. Ebben munkatársaink tapasztalatai, az ügynökség sport-adatbázisa, illetve a sportolókhoz és a sportági szakszövetségekhez fűződő személyes kapcsolataink vannak segítségünkre.  A Live Sport a hirdetőknek átfogó képet nyújt arról, hogy milyen sportágat, milyen rendezvényt vagy melyik sportolót támogassák, mégpedig szigorúan szakmai alapon.

Szolgáltatások

Kommunikáció I A Live Sport gondoskodik arról, hogy egy sporteseményről a lehető legszélesebb nyilvánosság tudomást szerezzen, hogy egy sportoló – és rajta keresztül az őt támogató cégek – sikerei eljussanak a célközönséghez. Reklám-, kreatív és médiaügynökségi partnereinkkel együttműködve megszervezzük azokat a kommunikációs kampányokat, amelyek egy rendezvény, esemény vagy verseny hírét elviszik a világnak.

Sportrendezvények I A Live Sport vállalja sportrendezvények teljes körű megvalósítását az első megbeszéléstől a pálya helyreállításáig. Marketing, szponzoráció-szervezés, logisztika, szervezőmunka, licenc- és névhasználati tárgyalások – mi levesszük a gondokat a főszervezők válláról, hogy arra koncentrálhassanak, ami a legfontosabb: a tiszta sportérték megőrzésére, a versenyek tökéletes lebonyolítására.

Sportmarketing I A sport a szabadidő eltöltésének ma talán legnépszerűbb formája. Ugyanakkor a sport területén is versenyhelyzet van: sportágak, versenyhelyszínek, klubok, országok vetélkednek egymással a versenyekért, a tagokért, azért, hogy a közönség náluk töltse el idejét. Így a sportban is rendkívül fontosak lettek a marketing eszközei: sportolók kommunikációja, hogy reklámhordozóként tekintsenek rájuk, egy-egy nagy esemény előkészítése, hogy a nemzetközi szövetségek figyelembe vegyenek egy helyszínt döntésük meghozatalkor. Mindezek a marketing hagyományos eszköztárának alkalmazását igénylik, s a Live Sport ebben lehet a sport segítségére.

A hirdetők, szponzorok számára a sportban való megjelenés befektetés, amelynek megtérülését tulajdonosaik felé igazolniuk kell. A Live Sport kutatásokkal, médiaelemzésekkel, a megjelenések analízisével pontos elemzését adja annak, hogy a befektetés milyen mértékben térült meg, milyen célközönséget ért el, s hogyan lehet a jövőben továbbfejleszteni.

Tartalom