PR kommunikáció

A Live PR ügyfelei számára a public relations szolgáltatások széles skáláját nyújtja.

Médiakapcsolatok

Médiakapcsolatai révén a Live PR elősegíti ügyfelei image-ének javítását, a pozitív információk széles körű eljuttatását a közvéleményhez illetve a célcsoportokhoz. Ebben munkatársaink tapasztalatai, az ügynökség részletes média-adatbázisa illetve a médiában dolgozó újságírókhoz fűződő személyes kapcsolataink vannak segítségünkre. Ügynökségünk teljes körűen lebonyolítja ügyfelei sajtótájékoztatóit, sajtóbeszélgetéseit, interjúkat szervez, sajtóközpontokat működtet, médiafigyelést végez, megírja a szükséges háttéranyagokat és tréningeken felkészíti ügyfeleit a sajtóval való találkozásra.

Corporate communications

Corporate communications területen ügynökségünk teljes körű tanácsadással szolgál ügyfelei részére. Ez a vállalatok belső és külső kommunikációs stratégiájának, vállalati filozófiájának és alapvető kommunikációs üzeneteinek meghatározásától a vizuális arculat kidolgozásán át a mindennapi kommunikációig és a fenti stratégiai elemek gyakorlatba való átültetéséig (vevőszolgálatok, tréningek stb.) terjed.

B2B és B2C kommunikáció

A business-to-business és business-to-consumer kommunikáció területén a Live PR jelentősen hozzájárul a partnerekkel, ügyfelekkel és végfelhasználókkal való kapcsolatok fejlesztéséhez és ilyen módon az értékesítés előmozdításához. Ezen a területen a PR kommunikáció javítja a cég illetve termékei image-ét, elősegíti a sikeres piaci munkában nélkülözhetetlen emberi és üzleti kapcsolatok elmélyítését. A Live PR illetve munkatársaink sok éves tapasztalatokkal rendelkeznek rendezvények, termékbemutató kampányok, road-show-k, VIP-fogadások megrendezésében, partnereknek vagy végfelhasználóknak szóló kiadványok, DM-anyagok stb. komplett elkészítésében.

Public affairs

A szervezetek sikerességének egyik meghatározója, hogy milyen mértékben tudják érdekeiket érvényesíteni a közösségi ügyekben. Jogszabályi változások, városrendezési tervek, országos vagy helyi politikai elképzelések mind-mind alkalmasak arra, hogy egy vállalat üzleti sikerét vagy megítélését befolyásolják. Ezért minden szervezetnek tudatosan kell alakítania a közösségi ügyekkel kapcsolatos magatartását és átfogó stratégia mentén érvényesítenie érdekeit. Ebben az érdekmegjelenítési folyamatban nyújtunk segítséget a környezet tudatos figyelésével, az információk gyűjtésével és rendszerezésével, stratégiai kommunikációval és az érdekek érvényesítésének professzionálisan alkalmazott eszközrendszerével.

Investors relations

Az investors relations szolgáltatások révén elsősorban a tőzsdén jegyzett társaságok számára szervezzük meg a tulajdonosokkal való kommunikációt. Ennek részét képezi a sajtóval való kapcsolattartás éppen úgy, mint a kötelező beszámolók (pl. éves jelentések, negyedéves befektetői hírlevelek stb.) elkészítése, a részvényesekkel vagy befektetőkkel való mindennapi kommunikáció (pl. investors relations iroda működtetése).

Tartalom